พิธีรับมอบวุฒิบัตรแห่งความภาคภูมิใจจาก ท่าน ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบให้กับบริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด หลักสูตร DIPROM GENIUS AGRO 360 กิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

DIPROM Genius AGRO360 NEW WORLD หลักสูตรปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการ “อัจฉริยะ” กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบคุณโครงการดีๆที่ทาง กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบให้กับทางบริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด ในครั้งนี้ค่ะ