ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรันย์ เนมหาวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด ในการรับโล่รางวัล จาก ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับรางวัลเป็นสถานที่ประกอบการดีเด่นในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจที่ให้บริการเครื่องจักร และเทคโนโลยีทางการเกษตร ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

และขอขอบพระคุณ ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่จัดโครงการดีๆให้กับบริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด ในครั้งนี้ค่ะ